Επιστροφές & Εγγύηση

Επιστροφές προϊόντων

Εάν για οποιοδήποτε λόγο επιθυμείτε να επιστρέψετε κάποιο από τα προϊόντα που αγοράσατε έχετε την δυνατότητα να το κάνετε αντικαθιστώντας το με κάποιο άλλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας ή να γίνει επιστροφή χρημάτων ακολουθώντας τις παρακάτω υποδείξεις :

Σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας καταναλωτή (Ν. 2251/1994) έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν εντός δέκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του και θα πρέπει να συνοδεύονται από την απόδειξη/τιμολόγιο πώλησης. Σε αυτή την περίπτωση θα επιβαρυνθείτε μόνο για το κόστος επιστροφής του προϊόντος.

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο όταν το προϊόν βρίσκετε στην ίδια κατάσταση στην οποία το παραλάβατε, χωρίς δηλ. να έχει αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιαστεί η συσκευασία του. Για τον λόγο αυτό καλό είναι κατά την παράδοση της παραγγελίας να ελέγχετε την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. σπασμένο εμπόρευμα, λάθος περιεχόμενο κλπ).

Ελαττωματικά προϊόντα

Εάν το προϊόν που παραλάβατε διαπιστώσετε ότι έχει κάποιο ελάττωμα ή έλλειψη κάποιου εξαρτήματος μπορείτε να μας ενημερώσετε είτε μέσω τηλεφώνου στο 2241077700 είτε με email στο sales@rhoelect.gr για να την επίλυση του προβλήματος. Στην περίπτωση επιστροφής του προϊόντος και αφού διαπιστώσουμε ότι το λάθος οφείλετε στον κατασκευαστή αναλαμβάνουμε κατόπιν δική σας επιθυμίας είτε την αντικατάσταση του είτε την επιστροφή των χρημάτων σας η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε το προϊόν. Σε κάθε περίπτωση θα επιβαρυνθείτε μόνο για το κόστος επιστροφής του προϊόντος.

Όροι Εγγύησης

Η παρούσα Εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τον αρχικό αγοραστή του προϊόντος για ιδιωτική χρήση και δεν μεταβιβάζεται. Το Rhoelect δεν φέρει οποιαδήποτε άλλη – πέραν των οριζόμενων στην παρούσα εγγύηση – ευθύνη για οιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από την αγορά, κατοχή, πώληση ή χρήση της συσκευής. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση της συσκευής είναι να συνοδεύεται από αντίγραφο της απόδειξη ή του τιμολόγιου αγοράς της. Η Εγγύηση του Rhoelect. καλύπτει ελαττωματικά εξαρτήματα ή ελαττώματα κατασκευής τα οποία πιθανόν να προκύψουν. Περιορίζεται δε στην, χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή, αποκατάσταση της λειτουργίας της συσκευής άλλως την αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος, καθώς και στο κόστος εργασίας. Η επισκευή ή αντικατάσταση της συσκευής, χωρίς οιαδήποτε επιβάρυνση του αγοραστή, προϋποθέτει ότι η συσκευή θα παραδοθεί, με έξοδα του κατόχου αυτής, στο σέρβις της Εταιρείας. Τα έξοδα εγκατάστασης, απεγκατάστασης της συσκευής από το χώρο του αγοραστή και αποστολής της συσκευής προς το τμήμα σέρβις του Rhoelect καθώς και η αποστολή αυτής από το τμήμα σέρβις προς τον χώρο του αγοραστή, βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή της συσκευής. Η εταιρία επισκευάζει άλλως αντικαθιστά την συσκευή σύμφωνα με την δυνατότητα επισκευής της. Σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο η Rhoelect  δεν έχει υποχρέωση να παρέχει συσκευή αντικατάστασης – για όσο διάστημα διαρκεί η επισκευή – στον κάτοχο της . Συσκευή που επισκευάζεται μέσα στα χρονικά όρια της εγγύησης συνεχίζει να καλύπτεται από την εγγύηση για τον υπόλοιπο χρόνο που απομένει μέχρι την λήξη της περιόδου εγγύησης (από την αρχική ημερομηνία αγοράς). Σε καμία περίπτωση η εγγύηση δεν επεκτείνεται πέραν του ορίου που καθορίζεται από την αρχική ημερομηνία αγοράς της. Αν συσκευή που έχει παραδοθεί στο τμήμα σέρβις της Rhoelect  δεν έχει παραληφθεί (επισκευασμένη ή ανεπισκεύαστη) μέσα σε περίοδο 6 μηνών από την παράδοση της, η Rhoelect διατηρεί το δικαίωμα να την αποσύρει προς καταστροφή χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση προς τον κάτοχο της. Εξαιρούνται συσκευές για τις οποίες αναμένονται ανταλλακτικά από το εξωτερικό. Το τμήμα σέρβις δεν είναι υπεύθυνο για πληροφορίες-δεδομένα που τυχόν υπάρχουν σε αποθηκευτικά μέσα (σκληρούς δίσκους, μνήμες στερεάς κατάστασης κλπ) ενσωματωμένα ή εγκατεστημένα σε συσκευές που παραδίδονται για επισκευή ή έλεγχο λειτουργίας. Τα δεδομένα και οι ρυθμίσεις που τυχόν υπάρχουν αποθηκευμένα στις συσκευές θεωρείται δεδομένο πως διαγράφονται.

Διάρκεια εγγύησης

Όλα τα προϊόντα της εταιρίας Rhoelect  που προορίζονται για ιδιωτική χρήση καλύπτονται από εγγύηση 1 έτους. Αποδεικτικό της ισχύος της εγγύησης αποτελεί η απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς τους. Αποδεικτικό της ισχύος της εγγύησης αποτελεί η απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς τους. Απομίωση αξίας συσκευής. Αν μια συσκευή που έχει παραδοθεί για επισκευή μέσα στα πλαίσια της εγγύησης, δεν μπορεί να επισκευαστεί και δεν υπάρχει αντίστοιχη συσκευή για αντικατάσταση τότε ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει να του επιστραφεί το τίμημα αγοράς ή συσκευή ισόποσης αξίας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Έως 6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς το 100% της αξίας αγοράς. Από 6 μήνες και μια ημέρα έως 9 μήνες το 75% της αξίας αγοράς. Από 9 μήνες και μια ημέρα έως 12 μήνες το 55% της αξίας αγοράς.

Εξαιρέσεις εγγύησης

Η εγγύηση της συσκευής δεν καλύπτει
• Η εγγύηση δεν ισχύει αν έχει γίνει κακή χρήση του προϊόντος ή χρήση που δεν περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης της συσκευής.
• H εγγύηση δεν ισχύει αν δεν έχουν τηρηθεί οι περιορισμοί που τυχόν αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης της συσκευής.
• Η εγγύηση δεν ισχύει αν η συσκευή έχει τροποποιηθεί, μετασκευαστεί ή έχουν γίνει σε αυτή επεμβάσεις στο εσωτερικό της με οποιοδήποτε τρόπο.
• Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές στο περίβλημα της συσκευής ή στο φινίρισμα της.
• Βλάβες που προέρχονται από εσφαλμένες συνδέσεις.
• Μπαταρίες απλές και επαναφορτιζόμενες που έχουν πωληθεί μεμονωμένα ή αποτελούν λειτουργικά μέρη μιας συσκευής.
• Αναλώσιμα όπως (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά) μύτες κολλητηριών, αντιστάσεις -θερμαντικά στοιχεία, σπρέι συντήρησης και καθαρισμού, φίλτρα απορροφητικών συσκευών , λάμπες φωτιστικών και εφέ, καλώδια κλπ.
• Καμένα ή κατεστραμμένα μεγάφωνα ηχείων καθώς και κυκλώματα παθητικών ηχείων.
• Καταστροφές που έχουν προέλθει εξαιτίας φυσικών καταστροφών, καιρικών φαινομένων ή θεομηνιών.
• Καταστροφές που έχουν προέλθει από κρουστικές υπερτάσεις στα κυκλώματα τροφοδοσίας της συσκευής, στις εισόδους –εξόδους βίντεο σήματος, στις θύρες δικτύου ή στις θύρες τηλεφωνικών συνδέσεων.
• Συσκευές στις οποίες έχει γίνει απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο σέρβις.